Kosten en baten

Als u een werknemer in dienst neemt, maakt u als ondernemer een afweging van de kosten en baten. Natuurlijk is dat in het geval van een werknemer met een arbeidshandicap niet anders. U stelt zich vragen als:

  • Wat kan deze werknemer voor mijn bedrijf betekenen?
  • Loop ik risico’s als ik deze persoon in dienst neem?

Misschien denkt u dat een medewerker met een arbeidshandicap meer kost dan dat deze oplevert. Dat is vaak niet het geval. De overheid heeft namelijk tal van maatregelen genomen om de (re)integratie van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Maatregelen die het voor u als werkgever aantrekkelijk maken om een van deze gemotiveerde mensen in dienst te nemen.

Het kán natuurlijk gebeuren dat u voor een werknemer met een arbeidshandicap meer kosten hebt dan voor een gemiddelde werknemer. Dat kan echter ook bij een medewerker zonder beperkingen. Een gezonde medewerker kan immers in het weekend met voetballen ook een blessure oplopen.

Eventuele extra financiële risico’s voor u als werkgever zijn gedekt door de zogenoemde no-riskpolis. Meer informatie hierover vindt u op de website UWV.nl.

Kosten dienstverlening

Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching begeleidt en ondersteunt werknemers en werkgevers. Onze klanten krijgen waar nodig begeleiding op de werkvloer door een deskundige jobcoach. Voor deze persoonlijke ondersteuning van de klant worden wij betaald door onze opdrachtgevers: het UWV en verschillende gemeenten. Hieraan zijn voor u dus geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de financiële aspecten van het in dienst nemen van een jongere met een arbeidshandicap, of over de wet- en regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.