Regelingen

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om te stimuleren dat werkgevers jonge mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Hieronder ziet u hiervan een korte opsomming.

Proefplaatsing

Dit is een proefperiode voor u en voor de werknemer. Met een proefplaatsing kunt u maximaal drie maanden uitproberen of een kandidaat het werk aankan. U betaalt de werknemer geen loon; de Wajong-werknemer behoudt zijn uitkering. Voorwaarde is dat u de werknemer na de proefperiode een arbeidsovereenkomst wilt aanbieden voor minimaal zes maanden voor de uren dat hij of zij op proef is geweest en dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor hem of haar afsluit.

No-riskpolis

Als u een werknemer twee maanden in dienst hebt, mag u vragen of voor hem of haar de no-riskpolis geldt. De no-riskpolis geeft u financiële compensatie als de werknemer onverhoopt toch ziek of arbeidsongeschikt wordt. Hierdoor loopt u geen risico wat betreft ziekteverzuim.

Premie- of mobiliteitskorting

Als u een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst neemt, kunt u recht hebben op korting op de premie voor werknemersverzekeringen. De hoogte van deze premiekorting kunt u berekenen op www.subsidiecalculator.nl

Loondispensatie/ loonkostensubsidieregeling

Voor werknemers die tot de doelgroep behoren geldt een speciale regeling waarbij u een compensatie krijgt voor de loonkosten, als uw werknemer het werk niet aan kan zoals een `gezonde` gelijke. Dit wordt geregeld door de loondispensatie- of loonkostensubsidieregeling.

Jobcoach

De jobcoach zorgt ervoor dat de werknemer goed kan blijven functioneren zonder dat het u veel tijd kost. Als de werknemer bij u aan het werk gaat, komt de jobcoach regelmatig langs om voorlichting en begeleiding te geven. De jobcoach kan ook directe collega’s of de direct leidinggevende van de werknemer voorbereiden op het werken met de desbetreffende werknemer. Dat is goed voor wederzijds begrip. Werkbegeleiding in de vorm van jobcoaching kunt u aanvragen bij het UWV of de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak of kijk op de website UWV.nl.