Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de tevredenheid van onze klanten, opdrachtgevers en werkgevers. De kennis en kunde van onze jobcoaches is daarvoor een voorwaarde. Onze jobcoaches beschikken over ruime ervaring met de begeleiding van mensen met een beperking en hun re-integratie. Zij zijn gecertificeerd voor het ‘Supported Employment’ programma. Met deze laatste methodiek wordt beoogd de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een vorm van autisme te vergroten. Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching heeft met deze methodieken al veel trajecten tot een succesvol einde gebracht.

Blik op Werk

Vanzelfsprekend beschikken wij over het keurmerk Blik op Werk. Deze onafhankelijke stichting zet zich in voor het verhogen van de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Onderdeel van het keurmerk is een onderzoek naar de tevredenheid van klanten en opdrachtgevers. Met trots kunnen we melden dat Work-Sjop door klanten op alle onderdelen beter wordt beoordeeld dan gemiddeld!

Privacy gewaarborgd

De persoonlijke gegevens en andere informatie die klanten, opdrachtgevers en werkgevers met ons delen zijn privacygevoelig. Wij zullen deze informatie niet delen met anderen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van het begeleidingstraject. In een privacyreglement hebben wij vastgelegd welke gegevens wij bewaren en gedurende welke periode.

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Daarom beschikt Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching over een klachtenregeling.