Kijk met andere ogen naar uw personeelsbeleid

De arbeidsmarkt komt steeds meer onder druk te staan, onder andere door de vergrijzing. Daarom is het verstandig om eens met andere ogen naar uw personeelsbeleid te kijken. Bijvoorbeeld door jongeren met een arbeidshandicap aan te nemen. Daarmee haalt u gemotiveerde medewerkers in huis die eenvoudige werkzaamheden uitstekend kunnen uitvoeren.

Wanneer u jongeren met een arbeidshandicap in dienst neemt, levert u dat nog meer voordelen op.

  • U laat zien dat u maatschappelijk betrokken bent.
  • Medewerkers ervaren het als positief.
  • U geeft invulling aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord.
  • Het is financieel aantrekkelijk dankzij stimulerende maatregelen van de overheid.

Bovendien bestaat de mogelijkheid van een proefperiode, zodat u zelf kunt ervaren hoe het is om een jongere met een beperking in te zetten. Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching begeleidt jongeren met een beperking naar en in een betaalde baan en ondersteunt en adviseert werkgevers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het in dienst nemen van een jongere met een arbeidshandicap, of heeft u een interessante functie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.