Supported Employment

Letterlijk vertaald betekent dit ‘Werken met ondersteuning’

Methodiek

Work-Sjop werkt volgens de methode Supported Employment. Letterlijk vertaald betekent dit ‘Werken met ondersteuning’.

Het is een methode waardoor mensen met een beperking op een intensieve manier worden begeleid naar passend werk/dagbesteding. Hierbij krijgen ze de kans zich optimaal te ontwikkelen. De vraag van de deelnemer staat hierbij altijd centraal, wat kan de deelnemer wel in plaats van wat kan deze deelnemer niet. De professionele begeleiding coacht, maar treedt steeds verder terug. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer de taak zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren en in zijn kracht komt. Hiermee kan de deelnemer groeien op de participatieladder en zijn/haar eigenwaarde zal hierdoor groeien.