Supported Employment

Supported Employment

Letterlijk vertaald betekent dit ‘Werken met ondersteuning’.

Supported Employment gaat niet uit van de beperkingen van een klant, maar laat hem of haar zelf de regie nemen en in actie komen. De Jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over.

Doel is dat zij op de reguliere arbeidsmarkt een betaalde baan krijgen en behouden.