Missie

Onze missie is om mensen vol hartenlust in verbinding te brengen met hun eigenwaarde.

Visie

Wij gunnen iedereen een leven dat klopt.

In deze tijd is dat geen vanzelfsprekendheid. Wij geloven dat het juist nu belangrijk is om de mens te zien. Om hen in verbinding te brengen met hun ‘eigen waarde’. Want ieder mens verdient het om de eigen mogelijkheden ten volle te benutten. Om de éigen stem te vinden, zodat zij naar hartenlust kunnen zeggen ‘het klopt!’

Hoe wij dat doen ?

Door samen te gaan ontdekken waar je kracht ligt, waar je blij van wordt en wat je nodig hebt om je eigenwaarde te verhogen.

Dan “klopt het”!

Specialisme

We richten ons op personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig kunnen deelnemen in de maatschappij of een betaalde baan kunnen vinden.

Work-Sjop werkt met alle leeftijden en doelgroepen, maar het specialisme van Work-Sjop ligt bij de groep met een Licht verstandelijke beperkingen (LVB), Autisme spectrum (ASS) en of mentale problematiek.

Deze vallen onder de participatiewet en/of behoren tot het doelgroep register of kan worden aangevraagd.

Het doel van onze begeleiding is ervoor te zorgen dat onze deelnemers een groei doormaken die bij hen past, hiervoor gebruiken wij de participatieladder. Daarbij nemen we bij elk traject het individu als uitgangspunt. We stellen ons de vraag wat de wensen en mogelijkheden van de deelnemer zijn en zetten gericht in op het verhogen van de participatie in de maatschappij.

Wij richten ons op:

  • Inzicht in wat de deelnemer wil, aankan, belangrijk vindt en doet
  • Plezier en kwaliteit in het leven
  • Meer zelfvertrouwen
  • Vinden en overwinnen van angsten en blokkades
  • Verbeteren van communicatieve vaardigheden
  • Zijn wie je echt bent
  • Kijken naar mogelijkheden

Work-Sjop werkt praktisch en concreet. Door een goede gespreksvoering onderzoekt de coach welke coaching er voor de deelnemer passend is.  De deelnemer zal geprikkeld worden om meer inzicht te krijgen in de eigen wensen en mogelijkheden om hierdoor een volgende stap te maken. Open communicatie en helder taalgebruik vormen de basis voor samenwerking.