Opdrachtgevers

Wij worden ingeschakeld door onze opdrachtgevers. Het gaat dan om:

Gemeenten

Wij hebben een raamovereenkomst gesloten met gemeenten uit Limburg Noord; voor de maatwerkdiensten WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en Participatie. Daarnaast werken wij samen met andere omliggende gemeenten.

Als een gemeente ons inschakelt, starten wij een traject op waarin we rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de persoon (de uitkeringsgerechtigde) en de vraag van onze opdrachtgever (de gemeente).

Bij de Gemeenten worden de trajecten als volgt omschreven:

  • Participatie = Modulair, Werk Fit en Naar Werk
  • Re-integratie = Persoonlijke ondersteuning
  • PGB/ WMO = Persoonsgebonden begeleiding via wet langdurige zorg

WMO wordt gefinancierd door de gemeente

Work-Sjop heeft vanaf 1 januari 2022 een onderaannemerschap voor het uitvoeren van WMO Voor meer informatie zie: https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/

UWV

Work-Sjop is erkend als Re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie door het UWV. Het UWV kan Work-Sjop inschakelen voor de uitvoer van verschillende trajecten:

  • Modulaire re-integratie: Waar sta ik nu en hoe zet ik de eerste stap?
  • Werk Fit : Hoe kan ik meedoen in de maatschappij?
  • Naar Werk: Hoe vind ik een baan die bij me past?
  • Persoonlijke Ondersteuning: Wie helpt mij verder in m’n werk?

Bedrijven

Er zijn veel redenen te bedenken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Work-Sjop kan u meer vertellen over de huidige regelingen die voor u als werkgever interessant zijn.

Voor werkgevers hebben wij een adviesfunctie voor medewerkers die al in dienst zijn bij uw organisatie. Met inschakeling van de juiste expertise, kan uitval voorkomen worden. Wij zorgen voor adviezen op maat, voor zowel werkgever als werknemer. Het inschakelen van een jobcoach van Work-Sjop, heeft als doel het behouden van de arbeidsrelatie.

Wanneer u interesse heeft om een persoon die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst wilt nemen kunnen wij u hierbij helpen. Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.