Opdrachtgevers

Jongeren met een beperking zijn onze klanten. Hun wensen en mogelijkheden staan centraal bij de uitvoering van ons werk. Wij worden ingeschakeld en betaald door onze opdrachtgevers. Het gaat dan om:

  • Gemeenten
  • UWV
  • Scholen

Gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten in Nederland een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de onderwerpen werk, zorg en jeugd op hun bordje gekregen. In november 2014 hebben wij een raamovereenkomst gesloten met de gemeenten Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Roerdalen en Leudal. In deze raamovereenkomst is vastgelegd dat Work-Sjop re-integratie trajecten en job coaching uit mag voeren voor inwoners van al deze gemeenten.

Als een gemeente ons inschakelt, starten wij een traject op waarin we rekening houden met de wensen en mogelijkheden van onze klant (de uitkeringsgerechtigde) en de vraag van onze opdrachtgever (de gemeente).

UWV

Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en de Ziektewet. In sommige gevallen schakelt het UWV een extern bureau in om een uitkeringsgerechtigde te begeleiden naar werk. Dit mag alleen worden uitgevoerd door iemand die werkzaam is bij een door het UWV erkende re-integratie of jobcoachorganisatie. Met trots kunnen wij zeggen dat wij een toegangsovereenkomst hebben voor het uitvoeren van IRO-trajecten.

De arbeidsdeskundige van het UWV schakelt Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching in wanneer hij van mening is dat een uitkeringsgerechtigde hulp kan gebruiken bij het vinden of behouden van een passende baan. Wij houden hierbij rekening met de wensen en mogelijkheden van onze klant (de uitkeringsgerechtigde) en de vraag van onze opdrachtgever (het UWV).

Scholen

In het speciaal onderwijs wordt geprobeerd leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium kennis te laten maken met de praktijk. Steeds meer scholen vragen Work-Sjop Re-integratie & Jobcoaching om advies. Wij inventariseren dan aan welke aandachtspunten de leerling moet werken, voordat hij of zij toe is aan betaald werk.

Ook schakelen scholen voor speciaal onderwijs ons in bij stages, ook wel werkervaringsplekken genoemd. Als de stage ten einde loopt, gaan wij met de definitieve plaatsing aan de slag. We informeren de werkgever over eventuele subsidies en voorzieningen en bespreken de mogelijkheid de stageovereenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst. Het doel is te zorgen voor een naadloze overgang tussen school en werk.