Voordelen van werknemers met een arbeidshandicap

Werknemers met een arbeidshandicap vormen een interessante doelgroep op de arbeidsmarkt. Werkgevers die hier al ervaring mee hebben opgedaan, hebben vaak heel positieve ervaringen.

  • Anders dan verwacht leveren werknemers met een arbeidshandicap vaak ‘normale’ prestaties. Als er toch sprake is van verminderde productiviteit, dan is in veel gevallen compensatie mogelijk in de vorm van loonkostensubsidie of loondispensatie.
  • Werknemers met een arbeidshandicap zijn vaak enorm gemotiveerd, omdat werken een mogelijkheid is om deel te nemen aan de samenleving.
  • Soms biedt een beperking bepaalde vaardigheden die de werknemer juist helpen bij de uitvoering van zijn functie. Zo kunnen mensen met een vorm van autisme zeer geconcentreerd en nauwkeurig werken.
  • Werknemers met een arbeidshandicap hebben vaak een positieve invloed op de werksfeer.
  • Door werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen, geeft u daadwerkelijk invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien voldoet u aan uw verplichting vanuit de Participatiewet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de voordelen van het in dienst nemen van een jongere met een arbeidshandicap? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.